ספרת בע"מ 
אסנת בן שושן פרוז 052-3649650
טל': 02-5630850, שלוחה 2. פקס: 02-5662734
כתובת: קורא הדורות 33 ירושלים
ת.ד. 8586 ירושלים 91084