מערכת מתקדמת לניהול עבודת הצוות בתחנות השירות הפסיכולוגי החינוכי

התממשקות למאגר תלמידים עירוני, וקליטת ממשקי ITL  מבתי הספר ישירות לצורך הקמת מאגר תלמידים עירוני

ניהול תיק מטופל

איסוף כל המידע הנוגע לילד, בזמנים שונים וכולל את הרשומות הפסיכולוגיות, הרפואיות, החינוכיות, הסוציאליות ואחרות אודותיו, כולל:

 • ניהול פרטים אישיים
 • ניהול פרטי הורים
 • תיעוד רקעים: משפחתי / חינוכי / רפואי
 • צפיה בבית אב (אחים במערכת החינוך, מטופלים בשפ"ח)
 • תיעוד וניהול הפניות (תאריך הפניה, גורמים וסיבות הפניה)
 • תיעוד ועדות (כולל לקות והשמה)
 • מעקב המלצות
 • תיעוד וניהול פניות ותקשורת (פניות טלפוניות, סיכומי שיחות)
 • תיעוד שוטף:
  – תאריך הפגישה
  – מסגרת חינוכית נוכחית, סוג ושכבת גיל.
  – סוג המפגש (פגישה בינמקצועית / הערכה /  טיפול /  היוועצות / ועדה ואחרים)
  – שמות הנוכחים ותפקידם.
  – מקום המפגש (מקום / טלפון / דואר אלקטרוני וכד').
  – נושא המפגש ותאור תמציתי של מהלכו.
  – אפשרות להפקת דוחות סיכומיים בסוף שנה, סיכום לפי מטפל/ מסגרת חינוכית / נושא פעילות ועוד
 • כתיבת דוחות פסיכולוגיים מתוך המערכת:  עבודה עם תוכנת Word ומיזוג נתונים מתוך הקדם

תיעוד התערבות פסיכולוגית

שנעשית עבור ועם המטופל: ניהול מסודר, תמציתי וממצה באופן שיאפשר לגורמים אחרים להסתייע במידע לטובת המשך התערבות מקצועית

ובנוסף: תיעוד מערכתי, ניהול רשומה פסיכולוגית פרטנית, תרשומת אישית

ניהול צוות: ניהול פרטים אישיים, מקצועיים, תנאי ההעסקה, תוספות שכר, עבודות קודמות, קישור לתיקי מטופלים