אלגוריתם מתקדם לשיבוץ תלמידים לגני הילדים על פי קריטריונים:

 • המערכת גמישה וניתנת להתאמה לפי שיטת העבודה הנהוגה ברשות.
 • אפשרות להוסיף קריטריונים ולקבוע משקל לכל אחד מהם. 
 • בסיום: הפקת דוחות, חתכים וגרפים על הנתונים
 • הפקת ממשקים לקליטה במערכות ניהול תלמידים (אוטומציה, מטרופולינט וכד')

 

נתוני הילדים שנלקחים בחשבון:

 • מוסד מבוקש וחלופי
 • אזור רישום
 • מרחק הליכה
 • ממשיכים שנה שניה
 • גיל הילד
 • מגדר
 • אחים נוספים בגני הילדים
 • קריטריונים נוספים לפי דרישות הרשות

נתוני מערכת:

 • מכסת מקסימים / מינימום
 •  אזור רישום
 •  איזון מגדרי
 •  איזון גילאי
 •  הרצף החינוכי